De reis

De reis

Code MBO is gecentreerd rondom een reis langs zes stations. Elk station vormt een les. Tijdens deze interactieve lessen ontwerpen studenten in teams hun ideale planeet. Na elke les verzamelen ze voor hen belangrijke waarden, objecten en mensen.

De training voor docenten bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1 focust op de rol van de docent. Dagdeel 2 focust op de student en de relatie. Deze training is ook los af te nemen. Klik hier voor het complete professionaliserings-aanbod van Critical Mass.

Docenttraining 1

Het eerste deel van de docententraining is de reis naar binnen. De focus ligt op jouw rol als docent. Inzichten in emotionele triggers en bewustwording van de invloed van gebeurtenissen, verwachtingen en self-efficacy staan hierbij centraal. Als docent ben je je eigen instrument. De training is interactief en ontworpen vanuit ervarend leren. De theorie is ondersteunend aan het doen. Tijdens de training neem je je eigen blinde vlekken en zienswijzen onder de loep en maak je kort kennis met de docenteninterface.

Verhaalstenen

Tijdens de eerste drie stations onderzoeken de studenten hoe je vanuit verschillende perspectieven kijkt. Zo leren ze in station 1 zichzelf en hun klasgenoten beter kennen en kijken ze in station 2 en 3 vanuit verschillende rollen naar maatschappelijke thema’s.

Station 1

Verhaalstenen

In station 1 leren studenten zichzelf en hun klasgenoten beter kennen en leren ze elkaar begrijpen aan de hand van verhalen. Studenten gebruiken digitale dobbelstenen om elkaar iets te vertellen over zichzelf. Deze ‘verhaalstenen’ helpen bij het vormen en structureren van een verhaal. Naast elkaar leren kennen helpt het een veilige basis creëren om samen te werken.

Station 2

Diermocratie

Studenten spelen de serious game Diermocratie, waarin ze in de huid kruipen van een boerderijdier. Iedere diersoort heeft een eigen visie en perspectief op een gevoelig onderwerp. Op de boerderij doet zich een situatie voor waar alle dieren informatie over ontvangen, maar allemaal van een andere nieuwsbron. De studenten moeten met zoveel mogelijk andere dieren in gesprek gaan om te achterhalen wat er nou aan de hand is. In dit spel leren studenten open te staan voor het perspectief van een ander en leren ze onderscheid maken tussen meningen en feiten. Nagaan of iets waar is, wordt in tijden van ‘alternatieve feiten’ steeds belangrijker.

Station 3

Nieuwsmaker

Bij dit station duiken studenten in de wereld van berichtgeving. Gezamenlijk kiest de klas een maatschappelijk thema. De ene helft van de klas maakt een nieuwsitem vóór de discussie en de ander tégen, met behulp van de nieuwsmaker. De nieuwsmaker is een online-installatie, gevuld met beeld en audiofragmenten. Hieruit stellen studenten hun nieuwsitem samen als een puzzel. Achteraf gaan ze in gesprek: hoe werkt beïnvloeding via de media, welke bewuste keuzes worden hierin gemaakt en hoe bepaalt dit hoe je naar situaties kijkt?

Docenttraining 2

Na de eerste drie stations gaan de studenten bij station 4 en 5 aan de slag met wat ze geleerd hebben. Ze focussen op creatief denken en het creatief oplossen van vraagstukken.

Station 4

Fruitmachine

Studenten gaan in deze les aan de slag met vragen als: ‘Hoe kunnen vampieren ervoor zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt in de trein?’, en andere onlogische ‘Hoe zorgen we dat…’-vragen.  Het gaat hierbij niet om de vraag zelf, maar om het vermogen om een creatieve oplossing te bedenken. Hierna gaan de studenten door met wat ze zelf kunnen meemaken in de vorm van een ‘what if’-vraagstuk. Deze vraagstukken zijn een mix van persoonlijke, maatschappelijke en schoolgerelateerde vraagstukken. Aan de slag gaan met dit creatief denken gaat stereotyperend denken tegen.

Station 5

Vraagstuk oplossen

In deze les zet je studenten in de rol van expert om een beroepsgericht vraagstuk of ethisch dilemma op te lossen. Studenten onderzoeken verschillende perspectieven en bedenken vanuit deze verschillende perspectieven en belangen een oplossing voor het probleem – denk bijvoorbeeld aan een student die discriminatie ervaart op een stageplek. Aan de hand van werkbladen werken studenten van vraag naar ideeën naar advies. Dit station stimuleert het gevoel van invloed en eigenaarschap en versterkt het geloof in eigen kunnen.

Station 6 is de laatste les van het project. Hier vieren we successen en staan we stil bij wat bereikt is. Beide zijn belangrijk voor het versterken van self efficacy.

Station 6

Epic planet

Bij het eindstation is de planeet compleet. Bij alle voorgaande stations hebben studenten waarden of andere elementen voor hun planeet gekozen om zo samen iets te creëren waar zij in geloven. Deze keuzes leiden tot een bepaalde planeet en grondrecht. In deze les onderzoeken studenten of ze zich thuis voelen op die planeet en vormen ze een Vereniging van Planeten. Gezamenlijk komen ze voor een gebeurtenis te staan die ze moeten oplossen. Waar zijn ze het over eens? Hoe overbrug je verschillen? Deze opdracht is een ‘eindbaas’-oefening (slotoefening), waarin wordt teruggegrepen naar eerdere stations.